понеділок, 2 серпня 2021 р.

 

Заклад дошкільної освіти – заклад освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

☝️Управління закладом дошкільної освіти вимагає від керівника глибоких знань щодо вивчення та аналізу освітньої діяльності закладу, доцільного вибору завдань його розвитку, раціонального та ефективного планування діяльності всіх його внутрішніх систем, використання досягнень науки й практики з метою підвищення професійної компетентності педагогів та забезпечення високої якості дошкільної освіти.
🔰Відповідно до статті 24 Закону України «Про дошкільну освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text діяльність закладу дошкільної освіти регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.
☝️У листі Міністерства освіти і науки України від 07.7.2021 №1/9-344 https://mon.gov.ua/.../planuvannya-roboti-zakladu... роз’яснюється, що ПЛАН РОБОТИ закладу дошкільної освіти (далі - ЗДО) є ОСНОВНИМ ДОКУМЕНТОМ, який регламентує його діяльність й дозволяє: ✅регулювати освітні та управлінські процеси відповідно до колегіально сформульованих завдань,
✅здійснювати ефективні дії, які сприяють формуванню внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
Його РОЗРОБЛЯЮТЬ за участю педагогів із залученням батьків або осіб, які їх замінюють; ОБОВ’ЯЗКОВО обговорюють на засіданні педагогічної ради, яка визначає його форму, структуру, додатки тощо та ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ керівником ЗДО.
🔰РОЗДІЛИ ПЛАНУ РОБОТИ
План роботи має відповідати принципам актуальності, системності, безперервності, гнучкості, точності (конкретності), збалансованості (оптимальності), науковості тощо.
Він має містити ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІ розділи, зміст яких сприяє РЕАЛІЗАЦІЇ річних завдань, а також ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ внутрішньої системи оцінювання якості освіти.
Кількість та назви розділів (підрозділів) визначаються педагогічною радою ЗДО.
🔹ПРИКЛАД розділів:
✅аналіз діяльності ЗДО за навчальний рік з визначенням річних завдань на майбутній період;
✅діяльність структур колегіального управління;
✅діяльність методичного кабінету;
✅адміністративно-господарська діяльність;
✅організаційно-педагогічна діяльність;
✅внутрішня система - оцінювання якості освітньої діяльності тощо.
❗️ВАЖЛИВО!!! У всіх розділах Плану роботи наскрізно мають проходити заходи, спрямовані на забезпечення оптимальних умов, зокрема таких:
🔹створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, в якому спрямована робота з надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу, реалізуються права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціальна адаптація та підготовка до отримання наступного рівня освіти;
🔹організація ефективної співпраці з працівниками з питань підтримки психологічного комфорту у ЗДО та забезпечення емоційного благополуччя здобувачів дошкільної освіти.
🔰ДОДАТКИ ДО ПЛАНУ РОБОТИ
План роботи може мати додатки, наприклад, такі як:
✅план-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу;
✅плани-циклограми внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування: охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування;
✅план заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
✅план заходів з охорони дитинства;
✅план спільної роботи закладу дошкільної освіти та закладу загальної середньої освіти (на основі Угоди про співпрацю);
✅план співпраці з організаціями, установами (на основі Угоди про співпрацю).
🔰ФОРМИ ПЛАНУ РОБОТИ
План роботи формується у таблиці та має, зазвичай, такі форми:
🔹блочну - зміст кожного розділу відображають в окремих таблицях на весь плановий період у хронологічному порядку
🔹або помісячну - усі розділи містяться в одній таблиці на кожен місяць року окремо. Наприклад, план роботи на вересень, план роботи жовтень, план роботи на листопад тощо.
🔰АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДО
Підсумкове вивчення (САМООЦІНЮВАННЯ) діяльності ЗДО відбувається шляхом використання різних методів оцінювання з акцентом на рішення внутрішніх органів та форм колегіального управління закладом з метою визначення:
✅пріоритетних напрямів діяльності;
✅удосконалення освітніх і управлінських процесів;
✅коригування механізмів взаємодії усіх учасників освітнього процесу тощо.
❗️Звертаємо увагу, що зміст аналізу діяльності ЗДО за навчальний рік, який водночас є першим розділом Плану роботи, має розкривати логіку планування діяльності закладу та може складатися з таких блоків:
1. Тип закладу, характеристика груп, кількість дітей у них; якісна характеристика педагогічного колективу (аналіз результатів підвищення кваліфікації та атестації педагогів); освітні програми, якими керуються педагоги в організації освітнього процесу, структура календарних планів педагогів.
Така інформаційна характеристика важлива для розуміння і особливостей планування діяльності ЗДО та результатів реалізації річних завдань тощо.
2. Діяльність методичного кабінету та методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів.
Цей блок дозволяє проаналізувати систему методичної роботи у контексті розв'язання річних завдань, участь педагогів у методичній роботі різного рівня.
3. Результати моніторингу якості освіти (сформованість компетентностей дітей у всіх вікових групах, у тому числі спеціальних та інклюзивних; готовності випускників закладу до шкільного життя).
4. Забезпечення матеріально-технічних та навчально-методичних умов.
5. Забезпечення медико-соціальних та психолого-педагогічних умов.
6. Взаємодія з батьками. Співпраця із закладами загальної середньої освіти, іншими установами та організаціями.
☝️Після аналізу всіх блоків необхідно СФОРМУЛЮВАТИ ВИСНОВКИ щодо сильних сторін і діяльності закладу, ОКРЕСЛИТИ коло питань, які вимагають опрацювання, та СФОРМУВАТИ річні завдання на новий навчальний рік.
🔰Тільки правильно визначені й чітко сформульовані завдання на навчальний рік - це не лише основа цілеспрямованого планування діяльності закладу, а й запорука його успішності!

Немає коментарів:

Дописати коментар