Консультування


Посадова інструкція вихователя
Відповідно до статті 41 «Закону України про освіту» система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати, зокрема, оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності працівників застосовуються з метою організації безперервного розвитку педагогічних працівників, створення умов для вдосконалення ними власних професійних компетентностей. Критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників визначаються з урахуванням професійного стандарту.
Відповідний стандарт затверджено наказом Міністерства економіки України від 19.10.2021 № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»». Варто зауважити, що рекомендованою датою наступного перегляду професійного стандарту визначено жовтень 2026 року.
Професійний стандарт містить перелік професійних компетентностей вихователя закладу дошкільної освіти. З урахуванням визначених компетентностей розробляється посадова інструкція вихователя закладу дошкільної освіти.
Кодексом законів про працю України (стаття 29) встановлено норму щодо обов’язку роботодавця до початку роботи в узгоджений із працівником спосіб поінформувати працівника про трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків).
Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки.
Основою для розроблення посадових інструкцій є Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників».
Слід врахувати:
🔵 під час розроблення посадових інструкцій забезпечується єдиний підхід до побудови, структури і викладу змісту розділів. Інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов'язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни - чіткі визначення;
🔵 усі посадові інструкції, що розробляються на підприємствах, в установах, організаціях, повинні бути взаємопов'язаними, аби не допускати дублювання в роботі працівників;
🔵 посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства організації, установи або за дорученням його заступниками, доводяться до працівника під розписку;
🔵 посадові інструкції складаються із Розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов'язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв'язки) за посадою».
❗ ВАЖЛИВО! До посадових інструкцій може бути внесено зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згодою працівника. Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці. У разі зміни назви підприємства, установи, організації, їх структурного підрозділу або посади до посадових інструкцій вносяться відповідні зміни.
Під час укладання посадової інструкції можна скористатись Збірником уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схваленим протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22.11.2015 № 7.
❗ УВАГА! З 1 вересня 2021 року набув чинності Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів». Під час укладання посадової інструкції варто врахувати нові вимоги до оформлення.
Нормативно-правові документи та рекомендації:
🟠 Кодекс законів про працю України 👉 bit.ly/3FXI8zM
🟠 Закон України «Про освіту» 👉 bit.ly/3VtKADU
🟠 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» 👉 bit.ly/3PQZKls
🟠 Наказ Міністерства економіки України від 19.10.2021 № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» 👉 bit.ly/3FTG0ZV
🟠 Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів, схвалений протоколом засідання Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву від 22.11.2015 № 7 👉 bit.ly/3vdeXE5
🟠 Лист Міністерства освіти і науки України від 20 грудня 2022 р. № 1/15511-22 «Про методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» 👉 bit.ly/3WvWEpK       5 кроків до підвищення кваліфікації       

                                         
Методичні рекомендації для батьків 

"Розвиток пізнавальної активності малюків"
                                             

Немає коментарів:

Дописати коментар