пʼятниця, 31 липня 2020 р.

Готуємось до серпневих конференцій 2020

Готуємось до серпневих конференцій 2020

Освітня діяльність має напряму залежати від потреб та запитів сучасного суспільства. Тому її планування полягає у забезпеченні системних змін в освіті дітей раннього та дошкільного віку, управлінні системою дошкільної освіти на різних її рівнях задля формування стратегічного ресурсу країни – якісного людського капіталу.

На засіданні Президії НАПН України 27 лютого 2020 р. представлено головні положення проєкту Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку

Концепція є актуальною, має чітко вибудовану структуру та п’ять розділів: «Стан освіти дітей раннього та дошкільного віку в Україні»; «Стратегічні напрями розвитку освіти дітей раннього та дошкільного віку»; «Законодавчі й управлінські передумови реалізації концепції»; «Фінансування»; «Очікувані результати»; «Ризики, пов’язані з реалізацією концепції».